Opinie

Opinie

 • Selfbeskikking en emigrasie

  No Comments
  Hannes Engelbrecht Daar was al meermale ‘n debat of die emigrerende Afrikaners van Australie, Nieu Zeeland, Brittanje of Nederland nog ‘n rol te speel het in ons politieke debat oor selfbeskikking in Suid Afrika. As ‘n nuwe immigrant verwag enige land lojaliteit en dat jy die taal en kultuur van daardie land sal aanneem en … Continue reading "Selfbeskikking en emigrasie"... »
 • South African multiculturals’ biggest nightmare

  No Comments
  I’M YOU’RE BIGGEST NIGHTMARE Hannes Engelbrecht One common fear amongst liberals, Pan-Africanists, globalists and the politically-correct is that the whites and Afrikaners in particular become a political force in South Africa again. Like any con artist exposure lurks around every corner and if it is crucial that the “exposer” be fought with everything possible. What … Continue reading "South African multiculturals’ biggest nightmare"... »
 • Die Broederbond se intuimeling

  No Comments
  BROEDERBOND/AFRIKANERBOND Hannes Engelbrecht Front Nasionaal SA is seker die enigste party in Suid Afrika wat in sy Reglement van Orde ingeskryf het dat lidmaatskap van enige geheime organisasie rede tot onmiddelike ontslag uit FN is. Dit is een van die seer lesse wat die Afriakner geleer het uit die tydperk voor 1994 – die ander … Continue reading "Die Broederbond se intuimeling"... »
 • Selfbeskikking en beeldende kuns

  No Comments
  SELFBESKIKKING en BEELDENDE KUNS Hannes Engelbrecht Diegene wat ons reeks volg oor kultuurverskille tussen die Afrikaner en die Afrikaan weet seker reeds dat die multikulturele droom van Suid Afrika ‘n mislukking was. Van die boustene van ‘n kultuur is beeldende en uitvoerende kunste. Hoe daar hieraan uiting gegee word vat aan die siel en skeppingsdrang … Continue reading "Selfbeskikking en beeldende kuns"... »
 • Godsdiens en vroue in nood

  No Comments
  PLAASMOORDE EN RASSISME: CATHARINA ALLEGONDE VAN LIER en andere se teruggryping na godsdiens – ‘n les vir vandag. Hannes Engelbrecht In tye van nood is daar ‘n noodwendige teruggryping na godsdiens, net soos ons tans weer beleef in Suid Afrika. Regdeur, van Angus Buchan tot die Israelvisie soek mense na kitsoplossings vir die nood waaronder … Continue reading "Godsdiens en vroue in nood"... »
 • Selfhaat van die negrofiel

  No Comments
  ‘N TOESTAND SONDER NAAM Hannes Engelbrecht Is dit moontlik dat daar in die jaar 2018 ‘n geestestoestand is wat al beskryf word van vroegste tye af, maar daar is steeds geen term om die toestand te beskryf nie? “Internalized racism”, Gulliverism, anti-xenofobie, “self-loathing”… elke skrywer moet opnuut sy of haar eie term skep. In populere … Continue reading "Selfhaat van die negrofiel"... »
 • Eerste koringoes in Sui Afrika

  No Comments
  DIE GEKKIGHEID OOR GROND MOET STOP Hannes Engelbrecht Cyril Ramaphosa se hersenskim van ‘n Tuin van Eden as landbougrond in swart hande val is die gebrabbel van ‘n oningeligte. Vandag, 13 Januarie, is die eerste gewasse eers aan die Kaap gedors. Dit is in Van Riebeeck se Dagboek van 1653 aangeteken hoe die eerste koring … Continue reading "Eerste koringoes in Sui Afrika"... »
 • Vandalism in South Africa

  No Comments
  AFRICAN PSYCHE AND VANDALISM Hannes Engelbrecht The deliberate destruction and damage to public and private property has become so commonplace in South Africa that people accept it as a “normal” occurence whenever the black populace feel one or other irrational entitlement or perceived wrong. Afrikaners, like all people of European descent, regard vandalism as a … Continue reading "Vandalism in South Africa"... »
 • Volkseenheid onder die loep

  No Comments
  Hannes Engelbrecht Daagliks is daar die versugting: “Ai, as ons net kan saamstaan en volkseenheid kan bewerk…” TEORIE: Saamstaan en eenheid in die teorie is dat die oorgrote meerderheid van ‘n volk sal saamstem oor ‘n pad om te loop en oor hulle toekomsverwagtinge en dat hulle dan doelgerig daardie visie en missie sal volg. … Continue reading "Volkseenheid onder die loep"... »
 • ‘n Handelsnaam in die SA politiek

  No Comments
  Hannes Engelbrecht Vir ‘n politieke party of organisasie, nes vir ‘n besigheid, is ‘n handelsnaam baie belangrik. Die naam, embleem en assosiasie met die naam is van deurslaggewende belang want integriteit en waarde word direk daaraan gekoppel. Dit is interessant dat handelsname afkomstig is van die woord “branding” wat reeds 2700vC deur die Egiptenare gebruik … Continue reading "‘n Handelsnaam in die SA politiek"... »
 • Selfbeskikking en die ekonomie

  No Comments
  SELFBESKIKKING EN DIE EKONOMIE Hannes Engelbrecht Dr Hans van der Heuvel van die Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederland se Departement van Kulturele Organisasie en -Bestuur ruk die masker af om te ontbloot waarom Suid Afrika in ‘n spiraal van rommelstatus is. Van der Heuvel se studieveld is “Afrika bestuurspraktyke” en hy is veral geinteresseerd in … Continue reading "Selfbeskikking en die ekonomie"... »
 • Selfbeskikking en onderwys

  No Comments
  SELFBESKIKKING EN ONDERWYS Hannes Engelbrecht Kanada met sy Engels- en Franssprekende bevolkings is op die voorpunt van die ontwikkeling van moedertaalonderrig; trouens die Universiteit van Toronto se House of Languages/Linguamon is een van die mees gesaghebbende organisasies wat navorsing daaroor doen. Suid Afrika, met 11 amptelike tale in teorie, maar met Engels as enigste aanvaarde … Continue reading "Selfbeskikking en onderwys"... »
 • Hannes Engelbrecht toespraak Geloftedag, Roepersfontein 2017

  No Comments
  Ek mag dalk party van u kriewelrig maak vandag, want die persepsie wat u dalk van Geloftedag gekry het die laaste 25/30 jaar is nie heeltemaal waar nie. Geloftedag is NIE ‘n versoeningsdag nie en dit is NIE ‘n dag gebore uit nood na aanvalle op die Voortrekkers nie. As ek praat oor sekere individue … Continue reading "Hannes Engelbrecht toespraak Geloftedag, Roepersfontein 2017"... »
 • Hannes Engelbrecht toespraak FN kongres Maart 2017

  No Comments
  TOESPRAAK: HANNES ENGELBRECHT – FN KONGRES 25 MAART 2017 Geagte voorsitter, lede van die hoofbestuur, dames en here, Ek was in 1991 by die stigting van Aksie Eie Toekoms in Pretoria; en presies 35 jaar gelede as ‘n jong man by die stigting van die Konserwatiewe Party in die Skilpadsaal in Pretoria op 20 Maart … Continue reading "Hannes Engelbrecht toespraak FN kongres Maart 2017"... »
 • Politieke partye en anargie

  No Comments
  OUJAARSBOODSKAP: POLITIEKE PARTY OF ANARGIE? Hannes Engelbrecht In die Europese tradisie is die politieke party/beweging ‘n belangrike onderdeel van demokrasie. In Suid Afrika het die beweging van politieke partye maar stadig ontwikkel en eintlik eers na 1902 tot stand gekom. Die Vryburgers, Zuid Afrikaanse Natie en Boererepublieke het aanvanklik maar sterk gesteun op boereverenigings en … Continue reading "Politieke partye en anargie"... »
 • Bevolkings bedreig deur Afrika-toestromings

  No Comments
  SWART TOESTROMING UIT SENTRAAL AFRIKA VERWOES GEMEENSKAPPE Hannes Engelbrecht Die San, die Khoi, die vaDoma – en nou die wittes? Die ongekontroleerde instroming van swart stamme uit die Kongo-gebied (Bantu) na suidelike Afrika sedert ongeveer 1760 bedreig met hulle onbeheersde getalle die uitwissing van gemeenskappe en volke wat eeue voor hulle hier gewoon het. Terwyl … Continue reading "Bevolkings bedreig deur Afrika-toestromings"... »
 • Etnisiteit vs Multikultureel

  No Comments
  AKSIE EN REAKSIE Hannes Engelbrecht Die Progressief-Federale Party was sedert 1977 die amptelike opposisie in Suid Afrika met helen Suzman en Colin Eglin aan die spits. Gedurende 1989 smelt hulle saam met Wynand Malan en Denis Worrall se Onafhanklike Party en Nasionale Demokratiese Beweging onder leierskap van Zach de Beer. Die nuwe party staan bekend … Continue reading "Etnisiteit vs Multikultureel"... »
 • Afrikaans – ons perel van groot waarde

  No Comments
  AFRIKAANS, ONS PEREL VAN GROOT WAARDE Hannes Engelbrecht Die jongste taal ter wereld is deesdae onder ongekende druk van die ANC-regering. Min mense besef dat ons taal, Afrikaans, alhoewel dit beskou word as die modernste taal sonder fieterjasies en voor- en agtervoegsels, nog in sy kinderskoene staan. Vandag, 20 November 1930, is die eerste Handhaaf- … Continue reading "Afrikaans – ons perel van groot waarde"... »
 • Nuwe onderwyswet onder die loep

  No Comments
  ONDERWYS IN EIE TAAL EN MILIEU Hannes Engelbrecht Die pogings van die ANC om ‘n omstrede onderwyswet deur te stoomroller ten spyte van 74 000 handtekeninge op ‘n FN-petisie en LUR Lesufi se snedige kommentaar dat FN ‘n “eie agenda” het daarmee om moedertaalonderwys en die professionaliteit van onderwysers en skoolbeheerrade te behou, is ‘n … Continue reading "Nuwe onderwyswet onder die loep"... »
 • The role of the South African press

  No Comments
  DISTORTING AND IGNORING NEWS Hannes Engelbrecht Governments and their agencies generally do not like the media publishing or promoting opposition ideas. In South Africa it is in the interest of the multicultural political system, huge companies and self-interest that some news are distorted and suppressed by government-controlled media and media houses such as Media24. A … Continue reading "The role of the South African press"... »