Beleid

Beleid

Front Nasionaal neem as amptelike partybeleid die resolusie aangeneem deur die Verenigde Nasies se algemene vergadering op 30 November 1970 en –
aanvaar die legitimiteit van onderdrukte mense se reg tot selfbeskikking en om daardie reg na te jaag met enige middels tot hulle beskikking;

erken die reg van onderdrukte mense om in die uitvoering van hulle reg tot selfbeskikking te vra vir morele en materiële ondersteuning in ooreenstemming met resolusies van die Verenigde Nasies en in die gees van die Handves van die Verenigde Nasies;

doen ‘n beroep op alle regerings wat die reg tot selfbeskikking minag, om daardie reg te erken in ooreenstemming met internasionale strukture en die beginsels en gees van die VN Handves;
erken dat die verkryging en onthouding van grondgebied vir selfbeskikking ‘n oortreding en minagting is van die Handves;

veroordeel regerings wat die reg tot selfbeskikking weerhou van mense wat daartoe geregtig is.

PROGRAM VAN BEGINSELS:
Dat in ooreenstemming met Artikel 235 van die Suid Afrikaanse Grondwet ons die reg tot selfbeskikking opeis;

Dat alle diskriminerende wetgewing en praktyke gerig op mense op grond van hulle ras, onwettig verklaar word, met spesiale verwysing na:

Regstellende aksie
Swart ekonomiese bemagtiging
Kwotas in sport en onderwys
Grondhervorming

3. Dat die groep wat hulle reg tot selfbeskikking en uiteindelike onafhanklikheid opeis, as volg gedefinieër word:

3.1 die etniese groep bekend onder die naam “Afrikaner” en/of “Boer” en alle persone van europese afkoms wat identifiseer met die groep;

3.2 gebaseer op die westerse/europese lewensbeskouing en karakter wat betref taal, kultuur, gebruike en tradisies, godsdiens en geskiedenis;

4. Dat meganismes geskep word waaronder die spesifieke groep in beheer geplaas word van hulle eie geskiedenis, taal, onderwys en kultuurlewe in ooreenstemming en in proporsie tot die hoeveelheid belasting wat betaal word deur die persone wat hulle met die spesifieke etniese groep identifiseer;

5. Dat stappe geneem word om ‘n grondgebied/e te identifiseer binne die grense van die huidige Republiek van Suid Afrika in ooreenstemming met die geskiedenis, demografie en ander faktore; en dat volle onafhanklikheid toegestaan word nadat ‘n deeglike studie gedoen is oor grense.