Boere Oorlog

Boere Oorlog

 • Alice Greene, die parmantige onderwyseres

  No Comments
  GESKIEDENIS: ALICE GREEN, PARMANTIGE ONDERWYSERES Dalene Nelson Met die uitbreek van die Vryheidsoorlog tussen Boer en Brit is twee uiteenlopende onderwyseresse by die Collegiate School for Girls in Port Elizabeth – een ‘n stoere Engelse dame van 29 en die ander die dogter van die Kaap se eerste premier, John Molteno. ALICE MATHILDA GREENE is … Continue reading "Alice Greene, die parmantige onderwyseres"... »
 • Die Slag van Modderfontein – en die vroue

  No Comments
  GESKIEDENIS: “DON’T TOUCH OUR WOMEN!” Dalene Nelson Natal, die grootliks Engelssprekende kolonie (wat later deur Bedford beskryf is as “The last outpost of the British Empire”), was tydens die Vryheidsoorlog ook ‘n woelnes. Die bekende foto van die “Boere Amasone-korps” van gewapende vroue by Newcastle is later verklaar as ‘n foto van vroue en kinders … Continue reading "Die Slag van Modderfontein – en die vroue"... »
 • Wilmansrust, die Kakies en Aussies

  No Comments
  GESKIEDENIS: DIE WILMANSRUST SKANDAAL Dalene Nelson Majuba. Paardekraal. Wilmansrust? Wilmansrust? As die Boeremagte geweet het wat werklik by Wilmansrust gebeur het in Junie 1901 kon die oorlog moontlik ‘n ander wending geneem het. Brittanje en Australie was in ‘n bittere onenigheid na Wilmansrust (selfs erger as oor Breaker Morant), maar dit is grootliks stil gehou. … Continue reading "Wilmansrust, die Kakies en Aussies"... »
 • Hendri Slegtkamp van Tabanyama

  No Comments
  GESKIEDENIS: HENDRI SLEGTKAMP VAN TABANYAMA Dalene Nelson Hendrik Frederick Slegtkamp is gebore op 19 April 1873. Hendri Slegtkamp is een van die gewone Boerestryders wie se dramatiese geskiedenis en ontberinge in die vergetelheid verdwyn het soos die aandag meer en meer op die Boeregeneraals toegespits is. Dit is veral sy vermetele waagstuk by Tabanyama net … Continue reading "Hendri Slegtkamp van Tabanyama"... »
 • Die geheim van die Kruger Miljoene

  No Comments
  GESKIEDENIS: DIE KRUGER MILJOENE Dalene Nelson Wag daar iewers in Suid Afrika ‘n fabelagtige skat op iemand om dit te ontdek? Die mite van die Kruger Miljoene leef na meer as ‘n eeu steeds voort onder fortuinsoekers. Teen vandag se waarde behoort die “Kruger Miljoene” in goud en diamante sowat U$500m werd te wees. Legende … Continue reading "Die geheim van die Kruger Miljoene"... »
 • Jopie Fourie se brief uit die tronk

  No Comments
  JOPIE FOURIE SE LAASTE BRIEF? Gerhard Muller van Welkom het die volgende brief onder sy vader se besittings aangetref en aan Front Nasionaal gestuur. Dit is na waarskynlikheid die laaste brief wat Jopie Fourie aan sy volk gerig het voor sy teregstelling. Pretoria Tronk Sondag 20-12-1919 Getroue Afrikaners, vriende en vriendinne, By die tyd dat … Continue reading "Jopie Fourie se brief uit die tronk"... »
 • Florence Dixie en die koningin

  No Comments
  GESKIEDENIS: FLORENCE CAROLINE DIXIE Dalene Nelson ‘n 25-jarige Skotse meisie wat as oorlogskorrespondent die Britse Magte en -regering omgekrap het tydens die Eerste Vryheidsoorlog en sou dien as latere inspirasie vir Florence Nightingale en Millicent Fawcett om hulle tydens die Tweede Vryheidsoorlog aan die kant van die Boere te skaar. Tussendeur het sy geveg vir … Continue reading "Florence Dixie en die koningin"... »
 • National Scouts van die Vryheidsoorlog

  No Comments
  GESKIEDENIS: VERRAAIERS EN HENSOPPERS Dalene Nelson Die skandvlek van ‘n verraaier van sy eie mense kleef vir altyd. Na Uniewording, byvoorbeeld, het Eerste Minster Louis Botha in oorleg met generaals Christiaan de Wet en Koos de la Rey besluit om alle intelligensieverslae oor Verraaiers en Hensoppers (opgestel deur kaptein JJ Naude van die ZAR se … Continue reading "National Scouts van die Vryheidsoorlog"... »
 • Die Eerste Vryheidsoorlog van 1880

  No Comments
  GESKIEDENIS: EERSTE VRYHEIDSOORLOG 1880 Dalene Nelson Op 17 Januarie 1852 is die Sandrivierkonvensie tussen die Transvaalse republiek en Brittanje onderteken. Op 12 April 1877 verbreek Brittanje die konvensie eensydig en Theophilus Shepstone annekseer Transvaal as ‘n Britse kolonie. Die oorlog sou uiteindelik oor vier veldslae strek: by Bronkhorstspruit, Laingsnek, Ingogo/Skuinshoogte en Majuba. Na Majuba op … Continue reading "Die Eerste Vryheidsoorlog van 1880"... »
 • James A Proude on the situation in South Africa 1880

  No Comments
  A MUST-READ FROM 137 YEARS AGO – TROUBLE A’BREWING IN SOUTH AFRICA: One lone voice in 1880 Hannes Engelbrecht On January 6, 1880 prof James Anthony PROUDE stood up at a philosophical meeting in Edinburgh, Scotland. His cutting words fell on deaf British ears and changed the course of history in South Africa forever. “Ladies … Continue reading "James A Proude on the situation in South Africa 1880"... »
 • John MacBride, Maud Gonne en die Vryheidsoorlog

  No Comments
  GESKIEDENIS: DIE SKANDAAL – Boereoorlog held, die feminis en die beroemde skrywer. (*Plus naamlys van die Ierse Brigade) Dalene Nelson Majoor John Macbride, Maud Gonne en WB Yeats – drie uiteenlopende lewens van drie beroemde mense – ‘n Boerekryger, feminis en ‘n beroemde Engelse skrywer wie se paaie in ‘n bitter liefdesdriehoek gekruis het waarin … Continue reading "John MacBride, Maud Gonne en die Vryheidsoorlog"... »
 • Dina Fourie, die pioniersvrou

  No Comments
  GESKIEDENIS: DINA FOURIE Dina Geertruyda Heinlein (Fourie) is gebore op 23 November 1829 naby Cradock in die Stormberg distrik as dogter van Bartholomeus Jacobus (Bart) Fourie en Maria Magdalena de Koker. Sy is later getroud met John James Chambers en daarna Georg Johan Heinlein. In die begraafplaas van Schoemansdal is langs die grafte van Augusto … Continue reading "Dina Fourie, die pioniersvrou"... »
 • Notule van die vredesonderhandelinge by Vereeniging Mei 1902

  No Comments
  Notulen van de vergadering van speciale Vertegenwoordigers te Vereeniging, Zuid-Afrikaansche Republiek, op Donderdag 29 Mei 1902 en volgende dagen. GESKIEDENIS: VREDESONDERHANDELINGE NOTULE VAN DIE VERGADERING OOR VREDE DONDERDAG 29 MEI 1902 1. Die voorsitter Ds JD Kestell open die vergadering met gebed. 2. Waarnemende Pres Burger lees die brief van D van der Velden van … Continue reading "Notule van die vredesonderhandelinge by Vereeniging Mei 1902"... »
 • Die mite van Boereverkragtings en geheim van Britse prostitute

  No Comments
  SIEMBAMBA ; NOG ‘N GROOT BRITSE GEHEIM Hannes Engelbrecht Ek was hierdie week verbaas om ‘n sogenaamde “regse” emigrant uit die buiteland weer die klakkelose storie te sien vertel van Boerevroue wat op groot skaal verkrag en gemolesteer is gedurende die Vryheidsoorlog. Hierdie vroue sou dan hulle kinders vermoor het eerder as om met die … Continue reading "Die mite van Boereverkragtings en geheim van Britse prostitute"... »
 • Jan de Veer, die Spoorwegman van 1896

  No Comments
  GESKIEDENIS: JAN DE VEER, Spoorwegman (hik!) Dalene Nelson Somtyds as ‘n mens soek na ‘n geskiedkundige gebeurtenis kom jy onverwags af op iets so spesiaal dat jy nie kan ophou voor jy die laaste bladsy verslind het nie. So-iets is Jan de Veer se herinneringe en lewendige vertellinge van sy lewe as spoorwegman rondom Johannesburg, … Continue reading "Jan de Veer, die Spoorwegman van 1896"... »
 • Die Rebellie van 1914

  No Comments
  DIE REBELLIE VAN 1914 Hannes Engelbrecht Selfbeskikking en die vryheidstrewe na ‘n eie Republiek is eie aan die Afrikaner/Boerevolk en is reeds sedert dieVryburger-dae onlosmaaklik deel van die volk. Oorloë is daaroor gevoer teen die Nederlande, inheemse Swart stamme en die Britse Ryk. VRYHEIDSOORLOG: Daar is geen twyfel dat die Vryheidsoorlog teen die Britse Ryk … Continue reading "Die Rebellie van 1914"... »
 • Japie Greyling, jong held van die Oorlog

  No Comments
  DAPPERHEID VAN ‘N TIENJARIGE (1900) Hannes Engelbrecht Min verhale van dapperheid gryp die hart so aan as die van Japie Greyling van die plaas Smaldeel in die distrik Hoopstad. Die tienjarige Japie (Jacobus Johannes Cornelis) se pa en ouer broers was op kommando toe die Britse troepe op die plaas opdaag. Ondanks Kaptein Sealy se … Continue reading "Japie Greyling, jong held van die Oorlog"... »
 • Telegramme uit die Vryheidsoorlog

  No Comments
  SKAAM TELEGRAMME UIT DIE BOERE-OORLOG Hannes Engelbrecht CWL (Louis) de Souza het tydens die Tweede Vryheidsoorlog in die Oorlogskantoor as telegrafis gewerk. Gedurende 1950 maak sy seun ‘n geroeste trommel in Pafuri naby Mosambiek oop. Hierin vind hy honderde oorlogstelegramme. Geen uitgewer stel belang om die telegramme in boekvorm te druk nie, behalwe ‘n professor … Continue reading "Telegramme uit die Vryheidsoorlog"... »
 • Geheime van die Boereoorlog

  No Comments
  GEHEIME EN ONTHULLINGS UIT DIE VRYHEIDSOORLOG PROPAGANDA EN VERRAAD Hannes Engelbrecht Duisende boeke en artikels is geskryf oor die Tweede Vryheidsoorlog; daarom is dit so rare verskynsel as jy afkom op argiefmateriaal van 1901/02 wat ‘n hele nuwe perspektief plaas op die stryd tussen Boer en Brit. Die argiewe van die New York Times in … Continue reading "Geheime van die Boereoorlog"... »
 • Ons Helde: Lotter en die Kaapse Rebelle

  Ons Helde: Lotter en die Kaapse Rebelle

  No Comments
  Ons Helde: Lotter en die Kaapse Rebelle Tydens die Tweede Vryheidsoorlog is ‘n hele aantal Kaapse rebelle tereggestel deur die Engelse. Tydens so ‘n teregstelling is alle Afrikaners (deur die Engelse “ongewensdes” genoem) in die spesifieke distrik ontbied om die teregstellings by te woon, veral die predikante, ouderlinge en onderwysers.... »