Loerie Kinderhuis

Loerie Kinderhuis

LOERIE KINDERHUIS in Bronkhorstspuit: pleegsorg, bydraes, skoolvakansies -
1. Skoolvakansie is van 3 tot 21 Julie en van 6 Desember tot Januarie 2018.
Ons het reeds minstens vier gesinne wat kinders neem vir Julie vanuit FN en VS. Susan Botha het aangebied om ALMAL te akkommodeer in Jeffriesbaai tot ongeveer Geloftedag 16 Desember.
2. Loerie ontvang geen staatsubsidie nie.
3. Kontak Betzy by 082 2603361, faks 013-9320206 of Anjoret by 082 4513444 vir keuring vir pleegsorg en hulp en bydraes. NB. GEEN aannemings op hierdie stadium!
3. Stuur verkieslik n sms of whatsapp-boodskap of n faks en moenie onnodig skakel nie.
Bydraes kan steeds by FN en Volksteun inbetaal word by Absa: Front National, rek no 4084235980.