Swart grondeise gebou op ‘n reuse-leuen

CHARLES CORNWALLIS MICHELL – die spook uit die verlede wat alle grondeise van die tafel vee en Afrikaner-selfbeskikking bevestig.
Hannes Engelbrecht
Ons grootste probleem na 1994 is nie die geskiedenis of realiteit nie; dit is die liberaal en swart Afrikaan se verdraaide en gewaande “geskiedenis” wat rondom Khoi, San, Eva van Krotoa en swart okkupasie in ‘n klomp naiewe, ongeletterde mense se kele afgedruk word. Dit is seker een van die grootste vals propaganda-veldtogte in die geskiedenis van die wereld.
As jy die leuen van Hottentot en swart Afrikaan okkupasie, die ontstaan van die kleurlingbevolking, en blanke oorheersing soos Zuma, Malema, Maimane en die klakkelose wit liberaal lank genoeg verkondig, sal emosionele bleeksiele dit wel naderhand as die waarheid begin glo.
Charles Cornwallis/Collier Michell was die eerste opmeter en siviele ingenieur in die Kaapkolonie. Gedurende sy twintig jaar diens het hy 23 kaarte opgestel vanaf die Kaapkolonie tot so ver as Mosambiek. Michell is op 29 Maart 1793 gebore in Exeter, Engeland. ‘n Neef van sy moeder, Rufane Duncan, was waarnemende goewerneur van die Kaapkolonie en dit is na sy eggenote wat Port Elizabeth vernoem is.
Charles Michell se aanstelling as opmeter en kartograaf is teweeggebring deur die Britse okkupasie van 1785 en hulle verkeerde opvatting dat daar net enkele kaarte van suidelike Afrika bestaan. Die Britte was egter nie bewus daarvan dat daar ‘n hele stel kaarte deur Cornelis van de Graaff bestaan het wat in Holland geberg was en eers gedurende Oktober 1950 in die argiewe ontdek is nie. Sowat 100 kaarte en planne word in die Rijksmuseum in Amsterdam bewaar in die Gordon Collection.

Michell se eerste kaart is 59cm x 44cm groot en word bewaar in die Harold Strange biblioteek vir Afrika-studies in Johannesburg. Dit was nog voor die bestaan van Kingwilliamstown en strek tot by die Visrivier.
‘n Volgende kaart van Michell wys die ligging van die “Kafferoorloe” teen sowat 15000 amaXhosa vanuit die onbewoonde gebied noord van die Kabousie- en Keirivier, vanwaar die rondtrekkende Xhosa-stamme onder Hintsa die blanke nedersettings aangeval het op plundertogte agter vee aan. Dit is duidelik dat die gebied onbewoon is, met geen gevestigde swart nedersettings nie.

Dit slaan natuurlik die verdraaide geskiedenis van 1994 plat dat die amaXhosa verdryf was uit die suidpunt van Afrika deur wit setlaars, want dit bewys met vers en kapittel (en kaart) dat die amaXhosa beperk was tot die tradisionele gebiede van Ciskei en Transkei. Dit bevestig Kolbe (1729) se waarnemings in Reisbeschryvings dat daar geen vaste Afrika-struktuur of besetting was nie, maar slegs nomadiese Khoi en San.
Prof Andreas Spaerman van Stockholm, Swede merk in sy ontdekkingtogte van 1772 tot 1776 dat die swart Afrikane (amaXhosa) net mans is wat sonder gesinne en vaste struktuur van verder noord uit Afrika kom om handel te dryf met die bewoners van die Kaap. Na die ruilhandel het al die Afrikane die volgende dag weer teruggekeer noordwaarts.
Dit is dus duidelik dat daar reeds honderd jaar na Jan van Riebeeck se aankoms in Kaappunt geen gevestigde swart bevolking of enige grondbesetting deur Afrikane was nie (selfs nie eers in Ciskei of Transkei nie) en dat hulle statte op daardie stadium ten noorde van die Olifantsrivier in Mpumalanga en rondom die Portugese nedersettings in Mosambiek en Angola was. Die enigste redes vir die teenwoordigheid van swart mans (en mans alleenlik) in die gebied was vir ruilhandel en vir strooptogte op die setlaars, Hottentotte en slawe se vee en besittings. Daar was byvoorbeeld meer as 250 “plaasmoorde” op wittes gedurende die tyd. (De roemrijke rei van de Zuid Afrikaansche geskiedenis).

One thought on “Swart grondeise gebou op ‘n reuse-leuen”

  1. Dit is opmerklik hoe ons 1994 leiers versuim het om die werklike opgetekende geskiedenis te verdedig, maar eerder gretig aan die multikulturele propaganda bygedra het en selfs so ver gegaan het om die ware geskiedenis te verdoesel.