Volk Steun

Volksteun - 'n Front Nasionaal Inisiatief

Volksteun SA is begin Desember 2016 gestig om te probeer help om verligting te bring aan ons arm blanke bevolking.

Daar is verskeie koördineerders aangestel om skenkings in te vorder en uitreikings te doen aan sodanig verarmde mense.

Ons uitreikings behels insameling en verspreiding van onder andere voedsel, klerasie, meubels, kombuisware, linne en komberse. So te sê enige iets wat bruikbaar is.

Ons probeer ook mense verskuif na beter woon eenhede waar moontlik beskikbaar is, daar is tans 2 instansies waarmee Front Nasionaal in hierdie verband bande gesmee het en die projekte is al volstoom aan die gang.

Ons volgende doelwit is om mense weer terug in die arbeidsmark te plaas.

Senior Burgers, sieklike mense en kinders wat nie self-onderhoudend kan wees nie, probeer ons versog.

Ons lewer ook bystand by wit plakkerskampe.

Volksteun SA groei daagliks en is besig om 'n groot verskil in opheffing van arm blankes teweeg te bring.

Ons poog ook om Volksteun SA baie verder uit te brei.

Volksteun Groete

Engela van den Heever

epos adres: engelavandenheever@gmail.com

 

Volksteun verleen hulp aan Dagbreek Versorgings Oord se inwoners

Donations deliveries